Hem        Kontakt         Kvalitet        Verksamhetspolicy         Maskinpark       KP Group
 

 Verksamhetspolicy
 

Trestads Precisionsmekanik AB erbjuder tjänster inom avancerad legotillverkning av
produkter med skarpa teknikkrav och små toleranser i både små och stora serier.

Företaget kan genom god kompetens i en organisation som genomsyras av kundfokus,
erbjuda kunder en komplett legotillverkare med korta ledtider, god kvalitet samt hög
leveransprecision.

Verksamheten drivs med en naturlig strävan att optimera nyttjandet av energi och
övriga naturresurser, och att ständigt förbättra och utveckla såväl verksamhet som
ledningssystem för att förebygga negativ miljöpåverkan.

Verksamheten skall också drivas med tillämpning av relevant lagstiftning och andra krav
från företagets olika intressenter.

Genom en hög och ständigt ökande automatiseringsgrad i produktionen, och ett
tillmötesgående bemötande, är Trestads Precisionsmekanik AB en partner att utvecklas
med nu och i framtiden.

 

Uddevalla 2019-03-05

 

VD Gunnar Andersson

 

 


Trestads Precisionsmekanik AB   Stureparksvägen 3b  451 55 Uddevalla Vxl: +46 522 646630  E-post: info@tpmab.se